Giáo trình sửa máy photocopy chương 2

Giáo trình sửa máy photocopy chương 2 

Tiếp theo chương 2 chúng ta sẽ học về bộ phận kéo giấy 1 bánh xe , 2 bánh xe , 3 bánh xe và  lấy giấy kiểu bán nguyệt

Chương 2 : Bộ phận kéo giấy của máy photocopy

Loại kéo giấy 3 bánh xe :

Trả lời