Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ khách hàng như cách sử dụng máy , hướng dẫn làm hợp đồng thuê máy , cách in ấn , sao chép , cài trình điều khiển máy photocopy ( diver)