1 Tác hại khi sử dụng máy photocopy

Vì sao khi sử dụng máy photocopy phải chú ý đến việc thông gió ?

Hằng ngày chúng ta làm công việc văn phòng tiếp xúc với máy photocopy thương xuyên , nhưng ít ai để ý tác hại khi sử dụng  máy photocopy đối với chúng ta và môi trường sống Máy photocopy có tác hại như thế nào lên con người và môi trường ? Chúng ta đều […]