Site icon CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY LAM SƠN ANH

Belt ảnh máy Ricoh MPC 6502/8002

Belt ảnh máy Ricoh MPC 6502

Belt ảnh máy Ricoh MPC 6502

Băng tải (Tranfer Belt/ Belt ảnh) máy Ricoh MPC 6502/8002 – dùng cho máy màu hãng Ricoh mã máy là Mp C6502 và Mp C8002

Exit mobile version